Raporty


Wybrane dane finansowe za I kwartał 2023

Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe za I kwartał 2023 roku:

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 343 160,37 zł.

Zysk netto: 176 562,93 zł.

Spółka wskazuje, że powyższe dane finansowe będą podlegać badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z czym mogą ulec zmianie.


Wybrane dane finansowe za rok 2022

Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe za 2022 rok. Zarząd wskazuje, iż poniższe dane zostały zbadane i zatwierdzone przez biegłego rewidenta.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 966 236,03 zł.

Strata netto: 1 154 527,58 zł.

Wysokość straty wynika przede wszystkim z dokonanych odpisów aktualizacyjnych.


Wybrane dane finansowe za III kwartały 2022

Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe za III kwartały 2022 roku:

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 787 100,91 zł.

Strata netto: 32 036,48 zł.

Spółka wskazuje, że powyższe dane finansowe będą podlegać badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z czym mogą ulec zmianie.


Wybrane dane finansowe za I półrocze 2022

Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe za I półrocze 2022 roku:

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 663 364,99 zł.

Zysk netto: 24 638,79 zł.

Spółka wskazuje, że powyższe dane finansowe będą podlegać badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z czym mogą ulec zmianie.


Wybrane dane finansowe za rok 2021

Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe za 2021 rok. Zarząd wskazuje, iż poniższe dane zostały zbadane i zatwierdzone przez biegłego rewidenta.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 2 786 717,72 zł.

Zysk netto: 76 058,88 zł.


Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej witryny akceptujesz naszą politykę prywatności.
Więcej