Aktualności


  • 01.09.2023r.: przyjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały powołującą nowego Prezesa Zarządu - Szymona Nowak.

  • 21.06.2023r.: przyjęcie przez Radę Nadzorczą rezygnacji Członków Zarządu z pełnionych funkcji. Zgodnie ze złożonymi rezygnacjami mandat obecnego Zarządu wygasa w dniu 28.06.2023 r.

  • 05.04.2023r.: publikacja pełnej wersji Agony VR na platformie Steam.

  • 26.01.2023r.: Spółka otrzymała Natowski Kod Podmiotu Gospodarczego NCAGE (NATO Commercial and Government Entity). Kod NCAGE nadawany jest przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO. Numer kodu NCAGE: 9B5AH.

  • 25.11.2022r.: podpisanie z Państwową Uczelnią Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach umowy na dostawę aplikacji wirtualnej rzeczywistości o wartości 492 tys. zł. brutto. Aplikacja została wdrożona w marcu 2023. To już siódmy moduł dostarczony przez Spółkę dla tej uczelni.

  • Planujemy przeniesienie naszego tytułu Drone Hunter w wersji Evolved na Meta Quest 2. Przewidywana data wydania: 3Q23.

  • Obecnie pracujemy nad portowaniem na VR gry Bum Simulator. Więcej szczegółów na stronie gry na platformie Steam: BUM Simulator VR.Wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 28 stycznia 2022r. złożony został wniosek o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.

(06.05.2023) Spółka jest na etapie odpowiadania na pytania Giełdy dotyczące wniosku o wprowadzenie do obrotu.


Informacja o dematerializacji akcji

W dniu 01 stycznia 2020r. częściowo weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych (ustawa z dn. 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. poz.1798) wprowadzająca istone zmiany w funkcjonowaniu m. in. niepublicznych spółek akcyjnych. Z uwagi na stan pandemii, terminy wejścia w życie niektórych zmian zostały przesunięte ustawą z 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-02 (Dz.U. poz.875). Zasadniczą zmianą jest obowiązkowa demateralizacja akcji od 01 marca 2021r., w efekcie której od dnia 01 marca 2021r. z obrotu wycofane zostały akcje w formie dokumentu papierowego. Rejestr akcjonariuszy dla Spółki prowadzi IPOPEMA Securities SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737, NIP 527-24-68-122.


Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej witryny akceptujesz naszą politykę prywatności.
Więcej